Παρουσίαση βιβλίου: Ρένα Ρώσση-Ζαϊρη “Στην Αγκαλιά Του Ήλιου …