Στις 17:00 ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τα 20 καλυτετα ελληνι …