Ραντεβού στις 12 με την Αλεξάνδρα, στο Nova 9,31 το πρώτο ραδιόφων …