Τα Δωρα και οι νικητές συνεχίζονται! Η Δωρα με το smartphone MLS σ …