Μένουμε όλοι στο σπίτι και προσέχουμε εμάς, τους δικούς μας και όλ …